Home » Khoa Học » Trung Quốc tìm thấy bọt biển hóa thạch 600 triệu năm

Trung Quốc tìm thấy bọt biển hóa thạch 600 triệu năm

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện một hóa thạch giống bọt biển với niên đại khoảng 600 triệu năm tuổi, có mặt trên trái đất sớm hơn tới 60 triệu năm so với những động vật đa bào nguyên thủy đã từng được tìm thấy trước đây.

Vi hóa thạch hình cầu này được phát hiện trong loại đá phosphorite thu thập được ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vào năm 1997.

vncentral_trung-quoc-tim-thay-bot-bien-hoa-thach-600-trieu-nam
Ảnh : vncentral.net

Một số nghiên cứu trước đây đã giải thích các vi sinh vật, được gọi là Megasphaera, như vi khuẩn, sinh vật nhân chuẩn đơn bào, tảo, động vật song phương đối xứng hoặc các hình thức chuyển tiếp liên quan đến động vật hiện đại như bọt biển và hải quỳ. Tuy nhiên, vòng đời hoàn chỉnh của chúng chỉ mới được giải mã gần đây.

Trong một nghiên cứu mới, một nhóm các nhà cổ sinh vật học dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Xunlai Yuan thuộc Viện Nam Kinh Địa chất và cổ sinh vật học mô tả microfossils Megasphaera mà trước đó bị quên lãng dù đã được thu thập từ gần hai thập kỷ trước.

Thực thể sinh vật này đã trải qua phân hóa tế bào rõ rệt, xuất hiện tế bào biểu bì và tế bào cổ áo giống động vật thân lỗ hiện đại. Ngoài ra, giữa tế bào biểu bì còn sinh ra vô số lỗ nhỏ, thông trực tiếp với miệng của các khoang, hình thành hệ thống ống dẫn đơn giản, tạo thành kênh trao đổi chất giữa bọt biển và môi trường bên ngoài.

vncentral_trung-quoc-tim-thay-bot-bien-hoa-thach-600-trieu-nam -
Ảnh : vncentral.net

“Những đặc điểm sinh học này cho thấy bọt biển 600 triệu năm trước là một loại động vật nguyên thủy rất giống với động vật hải miên hiện đại”, Tiến sỹ Ân Tông Quân, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.

Trước đây, người ta từng phát hiện vật nghi là hóa thạch bọt biển thời Tiền Kỷ Camri. Do không xuất hiện kết cấu tế bào, cũng như hệ thống ống dẫn thỏa mãn yêu cầu của thủy động lực học, nên các nhà khoa học không công nhận đó là hóa thạch bọt biển.

Các tin khác